Privacybeleid website

Aanleiding

Mede naar aanleiding van de nieuwe privacy wetgeving (AVG/GDPR) gestimuleerd om op deze website iets aan te geven over aspecten die te maken hebben met privacy.

Om de Noordse Sporten op een “juiste” wijze te promoten is het van belang dat er er naast algemene tekstuele zaken ook specifieke zaken waaronder foto’s en video’s worden getoond van onze prachtige Noordse Sporten. Op deze wijze laten we niet alleen in woorden aan “de wereld” zien wat de Noordse Sporten inhouden maar komt er een noodzakelijke dimensie bij.

Dit heeft wel de consequentie dat personen soms met naam (en toenaam) en/of in een foto/video op deze website worden getoond. Het  is niet realistisch om een ieder van te voren te vragen om toestemming. Daarom is ons beleid om dit proces om te draaien. Zie hieronder wat je kan doen als je op de website staat en dit niet wil.

Wat te doen als je op de website staat en dit niet wil

Mocht je gegevens van jezelf zien staan op deze website en je wil dat we dit verwijderen onderneem dan de volgende stappen:

  • Ga op deze website naar menu: “Contactformulier”;

  • Vul het formulier zo volledig mogelijk in;

  • Belangrijk is dat je zelf zo goed mogelijk identificeert;

  • Geef duidelijk aan op welke pagina en welk fragment je informatie over jezelf ziet wat je wilt laten verwijderen.

We streven er naar om je verzoek binnen 72 uur te verwerken. Mocht je verzoek niet duidelijk zijn dan wordt via e-mail contact met je opgenomen.