HCN

De Holland Cup Noords is ge(her)ïntroduceerd om Noordse Sporters te stimuleren aan wedstrijden deel te nemen.

De Holland Cup Noords is een klassement van Nederlandse langlauf-gerelateerde wedstrijden over het gehele jaar waarbij zowel de NK’s in de sneeuw, korte en lange afstanden, als rolski- en cross skatewedstrijden meetellen. De wedstrijden worden georganiseerd door verenigingen en de NSkiV / Vasa Sport. Jaarlijks tijdens het Noords festival wordt de Holland Cup Noords uitgereikt.

Het seizoen van de Holland Cup Noords (hierna HCN) is een kalenderjaar. Alle deelnames van alle deelnemers worden bijgehouden in de HCN, maar om kans te maken op de Cup moet je aan minimaal 5 wedstrijden in een seizoen deelnemen. Per deelnemer tellen de 5 wedstrijden met het hoogste aantal punten mee voor de HCN.

Per seizoen wordt een overzicht van wedstrijden bekendgemaakt, zodat jij kunt kiezen aan welke wedstrijden jij deelneemt.

Disciplines / materiaal / ondergrond:

 • rolski klassiek
 • rolski skate
 • cross skate
 • langlauf klassiek
 • langauf skate
 • langlauf sneeuw buiten
 • langlauf sneeuwhal
 • langlauf kunststof baan
 • langlauf op zand
 • biatlon, mits in combinatie met langlauf, rolski of cross skate
 • triatlon, mits in combinatie met langlauf, rolski of cross skate

Mogelijke deelnemende wedstrijden:

Het reglement van de Holland Cup Noords is per jaar opgenomen omdat het tijdens de eerste jaren aangepast is / kan worden. In dit reglement vind je ook de puntentelling.