HCN Reglement 2020

De spelregels voor de Holland Cup Noords 2020
 1. Holland Cup Noords (HCN) Commissie:
  • Jos Verest
  • Edward Jacobs
  • Martin Leijn
 2. Wedstrijden worden georganiseerd door een Nederlandse vereniging.
 3. De organisator is verantwoordelijk voor de gehele wedstrijd. De HCN-commissie is alleen verantwoordelijk voor de HCN.
 4. Een seizoen is een kalenderjaar.
 5. Deelnemende wedstrijden voor 1 december, voorafgaand aan een seizoen, aanmelden bij de HCN-commissie. Als de datum van een wedstrijd nog niet bekend is, dan graag alvast de wedstrijd aanmelden. Deelnemende wedstrijden worden gepubliceerd op deze webpagina en op de Noordse Sporten Agenda.
 6. Deelnemende wedstrijden worden begin januari bekendgemaakt door de HCN-commissie.
 7. Alle deelnemers aan een HCN-wedstrijd worden gedurende het seizoen opgenomen in het klassement. Voor opname in het eindklassement van de HCN moet aan minimaal 5 wedstrijden worden meegedaan (jeugd 3). Dit is uitgaande van minimaal 10 wedstrijden per kalenderjaar. Bij minder HCN-wedstrijden kan het aantal wedstrijden meetellend voor de HCN aangepast worden.
 8. Per deelnemer tellen de 5 wedstrijden met het hoogste aantal punten mee voor de HCN. Bij gelijk aantal punten geeft het hoogste aantal deelnames de doorslag. Als het aantal deelnames ook gelijk is, dan geeft het totaal aantal punten over alle wedstrijden de doorslag.
 9. De puntentelling is opgenomen onderaan deze pagina. De puntentelling geldt per categorie.
 10. Categorieën voor de HCN: mannen / vrouwen / jeugd mannen (t/m 16) / jeugd vrouwen (t/m 16).
 11. Afstanden worden per wedstrijd (en categorie) bepaald door de organiserende vereniging.
  Als een wedstrijd uit meerdere onderdelen bestaat, dan maakt de organisator vooraf bekend welk onderdeel of som van onderdelen de einduitslag bepaalt/bepalen.
 12. Een organisator bepaalt voorafgaand aan de inschrijving voor een wedstrijd welke wedstrijdonderdelen onderdeel uitmaken van de HCN. Voor iedere HCN-categorie maximaal één wedstrijd (een wedstrijd kan bestaan uit een aantal wedstrijdonderdelen, maar er is één einduitslag).
 13. De organisatie kan bepalen om de wedstrijden in te delen in andere categorieën dan de HCN. Bij afwijkende categorieën is voor opname in de HCN overleg noodzakelijk.
 14. Resultaten van breedtesportcategorieën tellen niet mee in de HCN.
 15. Disciplines / materiaal / ondergrond:
  • rolski klassiek
  • rolski skate
  • cross skate
  • langlauf klassiek
  • langlauf skate
  • langlauf sneeuw buiten
  • langlauf sneeuwhal
  • langlauf kunststof baan
  • langlauf op zand
  • biatlon, mits in combinatie met langlauf, rolski of cross skate
  • triatlon, mits in combinatie met langlauf, rolski of cross skate
 16. Bij rolski klassiek en rolski skate wordt gebruik gemaakt van òf zwarte rubber wielen òf de keuze is vrij. Bij cross skate wordt altijd gebruik gemaakt van luchtbanden.
 17. Iedere deelnemende wedstrijd heeft:
  • een wedstrijdleider
  • een jury bestaande uit de wedstrijdleider + 1 lid van de HCN commissie (of een door de HCN commissie aangesteld jurylid)
  • een betrouwbare tijdwaarneming
  • Alle deelnemers aan HCN-wedstrijden worden gedurende het seizoen opgenomen in de HCN. Voor opname in het eindklassement van de HCN moet een deelnemer de Nederlandse nationaliteit hebben en lid zijn van een Nederlandse Noordse vereniging of de Nederlandse Ski Vereniging.
  • De wedstrijdleider stuurt na afloop van de wedstrijd de uitslagen digitaal (excel) aan hcn@noordsesporten.nl. De uitslagen zijn voorzien van: wedstrijd, categorie, positie binnen categorie, naam, tijd, geboortejaar (bij jeugd).
 18. De HCN:
  • Wordt na iedere deelnemende wedstrijd bijgewerkt en gecontroleerd door de HCN-commissie.
  • Na controle door de HCN-commissie worden de uitslagen en het bijgewerkte klassement gepubliceerd op www.noordsesporten.nl.
  • De prijsuitreiking van de HCN vindt plaats tijdens het Noords Festival.
 19. Deelnemende wedstrijden 2020:
  • Langlauf NK klassiek kort
  • Langlauf NK skate kort
  • Langlauf NK skate lang
  • Wintertriathlon Weissensee (individuele wedstrijd)
  • Langlauf NK klassiek (Rennsteig), lange afstand
  • Skiathlon SLT
  • Rotterennet RW
  • Sallandse kampioenschap (rolski klassiek en cross skate apart)
  • NK Langlauf Sprint Snowworld
  • Bergzicht klassiek
  • Bedafloppet
  • Wintertriathlon Gouda
  • NK Langlauf in NL
 20. Puntentelling