HCN Reglement 2018

De spelregels voor de HCN
 1. HCN Commissie:
  • Jos Verest
  • Edward Jacobs
  • Martin Leijn
 2. Wedstrijden worden georganiseerd door een Nederlandse vereniging.
 3. Een seizoen is een kalenderjaar.
 4. Deelnemende wedstrijden/verenigingen melden zich voor 1 december, voorafgaand aan een seizoen, bij de HCN-commissie (met in dit startjaar 2018 coulance voor aanmeldingen).
 5. Deelnemende wedstrijden worden medio december, voorafgaand aan een seizoen, bekendgemaakt door de HCN-commissie.
 6. De eerste HCN wordt bijgehouden voor seizoen 2018. Dit eerste jaar is een proef-jaar en de HCN-commissie is zich bewust van een “vliegende start” en vooraf zijn niet alle deelnemende wedstrijden bekend gemaakt. Wel is er een bespreking geweest in het Noords platform (meeste verenigingen aanwezig), de NK-langlauf werkgroep en is er een plenaire melding gemaakt tijdens het NK langlauf in Pillersee.
 7. Alle deelnemers aan een HCN-wedstrijd worden gedurende het seizoen opgenomen in het klassement. Voor opname in het eindklassement van de HCN moet aan minimaal 5 wedstrijden worden meegedaan. Dit is uitgaande van minimaal 10 wedstrijden per kalenderjaar. Bij minder HCN-wedstrijden zal het aantal wedstrijden meetellend voor de HCN ook aangepast worden (door HCN commissie) .
 8. Per deelnemer tellen de 5 wedstrijden met het hoogste aantal punten mee voor de HCN. Bij gelijk aantal punten geeft het aantal deelnames de doorslag. Als het aantal deelnames ook gelijk is, dan geeft de hoogste klasseringen in wedstrijden de doorslag.
 9. De puntentelling is opgenomen in hoofdstuk ‘Puntentelling’.
 10. Primaire categorieën voor de HCN: mannen / vrouwen / jeugd (t/m 16)
 11. Afstanden worden per wedstrijd (en categorie) bepaald door de organiserende verenigingen. Overleg met HCN commissie is noodzakelijk (zie punt 5) voor opname in HCN
 12. De organisatie kan bepalen om de wedstrijden in te delen in andere categorieën dan de HCN. Bij afwijkende categorieen is voor opname in HCN overleg noodzakelijk.
 13. Resultaten van een eventuele breedtesportcategorie tellen niet mee in de HCN.
 14. Alle deelnemers aan HCN-wedstrijden worden gedurende het seizoen opgenomen in de HCN. Voor opname in het eindklassement van de HCN moet een deelnemer de Nederlandse nationaliteit hebben en lid zijn van een Nederlandse vereniging of de Nederlandse Ski Vereniging.
 15. De HCN.
  • Wordt na iedere deelnemende wedstrijd bijgewerkt en gecontroleerd door de HCN-commissie.
  • Na controle door de HCN-commissie worden de uitslagen en het bijgewerkte klassement gepubliceerd op www.nordicsportsagenda.nl
  • De HCN bokaal wordt uitgereikt op … tijdens … (wordt later gecommuniceerd)
 16. Disciplines / materiaal / ondergrond:
  • rolski klassiek
  • rolski skate
  • cross skate
  • langlauf klassiek
  • langauf skate
  • langlauf sneeuw buiten
  • langlauf sneeuwhal
  • langlauf kunststof baan
  • langlauf op zand
  • biatlon (wordt nog niet opgenomen in HCN)
  • triathlon. Is een combinatie van diverse sporten, maar langlaufen, rolski of cross skate moet altijd onderdeel uitmaken van een triathlon om onderdeel uit te maken van de HCN.
 17. Bij rolski klassiek, rolski skate en cross skate wordt gebruik gemaakt van zwarte wielen.
 18. Iedere deelnemende wedstrijd heeft:
  • een wedstrijdleider
  • een jury bestaande uit de wedstrijdleider + 1 lid van de HCN commissie (of een door de HCN commissie aangesteld jurylid)
  • een betrouwbare tijdwaarneming
 19. De wedstrijdleider stuurt na afloop van de wedstrijd de uitslagen digitaal (excel) aan Edward Jacobs. De uitslagen zijn voorzien van: categorie, positie binnen categorie, naam, tijd.

Deelnemende wedstrijden 2018

 • NK Langlauf in NL
 • Langlauf NK klassiek kort
 • Langlauf NK skate kort
 • Langlauf NK skate lang
 • Langlauf NK klassiek lang (Rennsteig)
 • Skiathlon SLT
 • NK Langlauf Sprint Snowworld
 • Bergzicht klassiek
 • Bedafloppet
 • Sallandse kampioenschap
 • RW (potentieel 2 wedstrijden?)
 • Wintertriathlon Gouda
 • Wintertriathlon Weissensee

Puntentelling geldt per categorie.

 Plaats  20 of minder deelnemers in een categorie  Meer dan 20 deelnemers in een categorie
 1e 10 20
 2e 8 16
 3e 6 12
 4e 5 10
 5e 4 8
 6e 3 6
 7e 2 4
 8e 1 2
 9e 1 2
 10e t/m laatste 1 2

Een deelnemer die niet finisht krijgt 0 (nul) punten.